บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Online-Learning" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/01/2567 129 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  Online-Learning