บล๊อกที่เกี่ยวกับ "e-Learning" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 The 50th APEC e-Learning Training(AeLT) Program 23/02/2567 62 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร APEC  e-Learning  Training  Thailand  Korea  APAC  
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27/01/2567 130 ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  Online-Learning