บล๊อกที่เกี่ยวกับ "lbs" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 โครงการ NGT - LBS 23/09/2566 125 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ  
2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต 09/08/2566 135 น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร NGT  LBS  
3 NGT - LBS รุ่น 2 29/06/2566 66 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  lbs  ส่งออก  ธุรกิจ