บล๊อกที่เกี่ยวกับ "pmu-c" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่มุ่งสู่ตลาดระดับสากล (โครงการนักรบส่งออก) 03/03/2567 48 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ngt  pmu-c  นักรับส่งออก  บพค.