บล๊อกที่เกี่ยวกับ "cipp" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 CIPPiest เครื่องมือการประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 10/05/2567 66 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ คลินิก  ประเมิน  cipp  
2 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 89 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion  
3 โมเดลการประเมิน CIPPiest Model 23/09/2566 108 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cipp  ประเมิน