บล๊อกที่เกี่ยวกับ "chatgpt" จำนวน 8 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 เรื่องเล่าจาก AI: การเล่นเกมของความเป็นเลิศ 29/02/2567 40 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข นิทานAI  AI  ChatGPT  ความร่วมมือร่วมใจ  ความสามัคคี  
2 OpenAI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ChatGPT 21/02/2567 79 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน เทคโนโลยี  OpenAI  ChatGPT  
3 แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดคำถามให้กับ AI 25/01/2567 54 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
4 มาถาม ChatGPT ว่างานที่ทำอยู่จะใช้ ChatGPT ช่วยอะไรเราได้บ้าง 29/09/2566 132 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai  
5 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 136 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
6 5 ChatGPT Framework เพื่อการเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ 10/09/2566 114 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT  
7 เทคนิคการเขียน Prompt สู่การใช้ chatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ 14/06/2566 72 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ prompt  ai  
8 ความรู้เรื่อง ChatGPT 09/05/2566 75 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ chatgpt  ai