บล๊อกที่เกี่ยวกับ "OpenAI" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 OpenAI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ChatGPT 21/02/2567 76 จิรวัฒน์  วงษ์สมาน เทคโนโลยี  OpenAI  ChatGPT