บล๊อกที่เกี่ยวกับ "trl" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 TRL คืออะไร แยกแยะอย่างไร 22/04/2567 49 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ trl  เทคโนโลยี  scipark  
2 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 06/02/2567 69 น.ส.จุฑาทิพ  รุณสุข TRL  RSP  ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์  scipark