บล๊อกที่เกี่ยวกับ "team" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 "4 ขั้นตอน ลดความขัดแย้งภายในทีม" 18/02/2567 41 น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง team  การพัฒนาตนเอง  
2 ✧ สำรวจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น ผ่าน ➯ DISC MODEL ✧ 15/02/2567 56 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน DISCMODEL  TEAMWORK  แบบสำรวจตนเอง