บล๊อกที่เกี่ยวกับ "DISCMODEL" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ✧ สำรวจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่น ผ่าน ➯ DISC MODEL ✧ 15/02/2567 57 น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน DISCMODEL  TEAMWORK  แบบสำรวจตนเอง