บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Range" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 คุณ IQ สูงกว่าคน 98 เปอร์เซ็น เมื่อ 100 ปีที่แล้ว (ความสำคัญของการฝึกทักษะในเชิงกว้าง) 29/02/2567 73 นายณัฐพล  มหาไม้ Range  วิชารอบรู้  เป็ด  
2 โจทย์ปัญหาของ คาร์ล ดุงเกอร์ ว่าด้วยการคิดแบบนอกกรอบแวดวงเดิมๆ 28/02/2567 80 นายณัฐพล  มหาไม้ Range  หนังสือ  โจทย์  นอกกรอบ