บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Introvert" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 รู้จักคนประเภท Introvert และ Extrovert และการใช้ชีวิตในยุคใหม่ 20/02/2567 59 น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล Introvert  Extrovert