บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Google" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google) 26/02/2567 70 นายสมบัติ  สมศักดิ์ Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI  
2 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 02/02/2567 113 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ Google  Tool  พัฒนางาน  อบรม  ดิจิทัล  
3 6 คอร์สฟรีจาก Google คัดมาแล้ว 👇 อัพสกิลช่วยลดงาน ในยุค AI พร้อม Certification 13/09/2566 136 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ AI  prompt  chatGPT