บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Gemini" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 IGNITE THAILAND จากการวิเคราะห์ของ AI (Gemini ของ google) 26/02/2567 69 นายสมบัติ  สมศักดิ์ Gemini  IgniteThailand  นโยบาย  AI