วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials)  60

คำสำคัญ : CoE    สป.อว.    perdo    ThEP    

วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials)

วัสดุระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสี (Radiative cooling materials) - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (thep-center.org)


เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th