บล๊อกที่เกี่ยวกับ "strategy" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในภาวะขัดแย้ง 06/11/2566 136 น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา ประสานงาน  กลยุทธ์  strategy