บล๊อกที่เกี่ยวกับ "storm" จำนวน 3 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 พายุสุริยะคืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร 29/02/2567 153 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ spaceweathher,  cme,  geomagnetic  storm  
2 แสงเหนือคืออะไร 21/02/2567 55 วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ แสงเหนือ  aurora  CME  ICME  Geomagnetic_storms  
3 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและการวางแนวทางการพัฒนา “โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น” (University Business Incubator: UBI) ด้วยเทคนิค CIPPi Model + SWOT Analysis + Brainstorming + Focus g 21/02/2567 86 นางสาวชลิศา  ทรัพย์พร UniversityBusinessIncubator  UBI  CiPPiModel  SWOTAnalysis  Brainstorming  Focusgroup  discussion