บล๊อกที่เกี่ยวกับ "sep" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 ESG และ BCG MODEL เชื่อมโยงกับกับความยั่งยืนของธุรกิจอย่างไร ? 09/02/2567 53 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ esg  bcg  sep