บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Service" จำนวน 2 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 รู้จัก สวทช. และ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ 05/02/2567 124 น.ส.กมลวรรณ  สุนทรเกตุ อว.  หน่วยงานในสังกัด  สวทช.  พว.  Service  บริการ    
2 ทำความเข้า Services Blueprint ของ กปว. ด้วย Miro (web application) 25/10/2566 149 นายณัฐพล  มหาไม้ กลไก  บริการ  Blueprint  Oneroute