การประเมิน SROI-SIA  151

คำสำคัญ : sroi  sia  ประเมิน  

การประเมินโครงการด้วยเครื่องมือ SROI-SIA เหมาะกับโครงการที่ลงไปพัฒนาในพื้นที่แล้วสร้างผลกระทบในเชิงสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

คงต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ เลยครับ กว่าจะอ่านจบเล่ม

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี