5 ChatGPT Framework เพื่อการเขียน Prompt อย่างมีประสิทธิภาพ  130

คำสำคัญ : AI  prompt  chatGPT  

ChatGPT Framework ที่สำคัญ มี 5 ข้อหลักๆครับ คือ


1. Contextual Prompting (ระบุบริบท ก่อนถาม)

ระบุบริบทก่อนถามอย่างชัดเจน ยิ่งมีบริบทที่เกี่ยวข้องมาก จะได้คำตอบตามต้องการมากขึ้น
อย่างตังอย่างนี้เราบอกว่าจะใช้ในงาน Geography Project ตัว ChatGPT ก็จะให้คำตอบที่เหมาะสมจะใช้กับงานประเภทที่เราต้องการมาให้


2. Explicit Instruction (ระบุความต้องการ รูปแบบคำตอบอบ่างชัดเจน)

คือการระบุความต้องการ หนือแนะนำ ChatGPT ไปเลยครับ ว่าเราต้องการคำตอบแบบไหน รูปแบบคำตอบยังไง เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
อย่างตัวอย่างนี้ระบุมาเลยว่าขอคำตอบแบบเป็น Bullet points ก็จะได้คำตอบรูปแบบใหม่เป็นที่เราขอครับ 

3. Step-by-Step Instruction (breakdown คำถาม หรืองาน ออกเป็นข้อย่อยๆ อย่างละเอียด)

คือการขอคำตอบออกมาเป็นข้อๆ หรือการซอยถามคำถามให้ละเอียดขึ้นครับ เช่น เปลี่ยนจากการถามแค่ ฉันจะลดน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้ออย่างไร เป็น วิธีต่างๆในการลดน้ำหนักอย่างเห็นผลลัพธ์ และ การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อมีอะไรบ้าง


4. Using Templates (ตรงตัวเลยครับ ใช้เทมเพลตในการถาม หรือตอบเรา)

4. Using Templates
คือการใช้ เทมเพลตหรือรูปแบบในการช่วย ChatGPT ใช้ถาม/ตอบครับ เช่น เปลี่ยนการถามว่า ช่วยแนะนำหนังดีๆให้หน่อย เป็น ช่วยแนะนำหนัง[ดีที่สุด] เกี่ยวกับ [ความรัก] ให้หน่อย 


5. Prompt Engineering (ทดลองถาม ด้วยรูปแบบหรือโครงสร้างที่แตกต่าง จะได้คำตอบในรูปแบบที่หลากหลาย)

5. Prompts Engineering
ข้อนี้ก็คือการทดลองถามด้วยรูปแบบหรือประโยคอื่นๆไปเรื่อยๆ หรือตอบหยาบๆก็คือ ถามใหม่เรื่อยๆครับ เพราะคำตอบแรกอาจจะไม่ดีที่สุด แต่ดีขึ้นด้วยการแก้ใหม่ ไม่กี่คำ หรือแก้รูปแบบใหม่ได้ครับ

 

ที่มา https://www.facebook.com/ailifeconnect?mibextid=ZbWKwL


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th