RSP เฉพาะทาง จะทำอย่างไร  45

คำสำคัญ : rsp  scipark  special  

เมื่อวานนี้ ได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิด knowledge Sharing ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค rsp ทั่วประเทศซึ่งมี เครือข่าย rst 16 มหาวิทยาลัยไปร่วมกัน เสนอไอเดียในการ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ประเด็นที่ได้ฝากไว้ ใน การพูดคุย ประกอบด้วย

1. Global Risk 2024 ซึ่งทาง World Economic forum ได้ทำการศึกษาไว้ว่าอีก 2 ปีและ 10 ปีข้างหน้าจะมีความเสี่ยงด้านใดบ้างใน 5 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง

2. การที่จะรู้ว่าตัวเอง มีความเ****วชาญด้านไหน อาจจะต้องดำเนินการเช็คสต๊อก ว่าเราแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์มีความเก่งด้านไหนมีจุดแข็งด้านไหนทั้งในด้านบุคลากรงานวิจัยเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ทั้งอุปกรณ์ทั้งฝ่ายที่เป็นนักวิจัยและฝ่ายสนับสนุน และเช็คความต้องการของคนใน พื้นที่ในภูมิภาค นโยบาย ของ แต่ละภูมิภาคในการขับเคลื่อนประกอบในการกำหนด positioning ความเ****วชาญ ของอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละที่


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th