RSP Rebranding ลุคใหม่ของ rsp สู่สากล  49

คำสำคัญ : scipark  rsp  branding  อุทยาน  

กปว. ได้ว่าจ้างให้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษษและกำหนดกลยุทธ์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมภาพลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยได้ดำเนินการ Rebranding โลโก้ของ RSP 

จากโลโก้เดิม

สู่ลุ๊คใหม่ของชาว RSP

ผ่านผลการศึกษา...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th