วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  45

คำสำคัญ : CoE    สป.อว.    perdo    CEE  

วอเตอร์ฟุตพรินต์และการประเมินความตึงเครียดด้านน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการใช้น้ำและสักษณะการใช้น้ำตามสภาพความเป็นจริงของเกษตรกรในลุ่มน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำมูล ชี เจ้าพระยา และท่าจีน) โดยอาศัยหลักการประเมินฟุตพรินต์น้ำ และการพัฒนาค่าดัชนีวัดความตึงเครียดด้านน้ำ ที่มีการศึกษาถึงความแปรปรวนด้านความต้องการใช้น้ำในการเกษตรในระดับรายเดือน รายฤดูกาลของแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโอกาสของการเกิดผลกระทบด้านการใช้น้ำ

 

ผู้วิจัย : ศ. ดร. แชบเบียร์ กีวาลา


เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th