รองนายกฯภูมิธรรม นำทีมแถลงเรื่องปุ๋ย หลังวิจัย ค้นคว้าเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสำเร็จ  51

คำสำคัญ : CoE    สป.อว.    perdo    AG-BIO  

 

3รมต.เกษตรฯร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง

3 รมต.เกษตรฯ ร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวนาปรังในภาคกลาง และภาคอื่น ๆ ซึ่งมีการตรวจสอบและพัฒนาสูตรปุ๋ย จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 30 - 70% หรือมากกว่า เป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับชาวนาไทยด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล 

 

 

 

งานวิจัยส่งมอบจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ให้กับรัฐบาลเพื่อใช้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ขยายผล ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และเกษตรกรรมไทยต่อไป

3 รมต.เกษตรฯ ร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่3 รมต.เกษตรฯ ร่วมรับมอบงานวิจัยงานทดลอง การศึกษา และสอบทานการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่และการบริหารจัดการการทำการเกษตรแบบใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (moac.go.th)


เขียนโดย : นายอภิเดช  ไม้หนองกอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : apidech.m@mhesi.go.th