นโยบาย อว. for EV  76

คำสำคัญ : ev    

นโยบาย อว. for EV นโยบายของท่าน รมว. ศูภมาส อิศรภักดี

ม.พะเยา ตอบรับนโยบาย อว. For EV โดยการปรับเปลี่ยนรถบัสจากรถบัส NGV มาเป็นรถบัส EV ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในจังหวัดพะเยาที่นำนวัตกรรมรถยนไฟฟ้ามาให้บริการ 100 % ในขณะนี้ ได้ทำการทดสอบวิ่งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้วิ่งให้บริการว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ และมีกำหนดการนำรถ EV มาใช้งานในช่วงเทอมที่ 1/2567 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยในครั้งนี้ตามแผนการดำเนินงาน จะมีรถบัสทั้งหมด 30 คัน หนึ่งคันจะรองรับจำนวนผู้โดยสาร จำนวน 22 ที่นั่ง ภายในรถเป็นรถปรับอากาศ(แอดว่ามันเย็นมากนะ) มีระบบความปลอดภัยครบถ้วน และมีระบบกล้องวงจรปิดรอบคันทั้งภายในและภายนอก ประตูเข้าออก มี 2 ประตู มีจุดชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ และมีพื้นที่สำหรับผู้พิการ  ข่าวเพิ่มเติม...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th