การจัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjai Market “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY)   61

คำสำคัญ : Jingjai  Market    Fair    

โดยกิจกรรมในงาน ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ในงานจัดแสดงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjia Market ภายใต้ธีม “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ (Jingjai Market Chiang Mai)
ผ่านความร่วมมือจากแต่ละกลุ่มงานของ กปว. ภายใต้การพัฒนาและขับเคลื่อนของ กปว. จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย รวมทั้ง สวทช. อีกจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย

โดยกิจกรรมในงานฯ เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 รวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งสิ้น 28 ราย ดังนี้

1. ผู้ประกอบการภายใต้โครงการชุมชนฯ / คลินิกเทคโนโลยี 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน.(คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

3. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น (UBI)

4. ผู้ประกอบการโดยการประสานของหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายอว.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โครงการปศุสัตว์และอัตลักษณ์ชายแดนใต้

6. โครงการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยนอกจากกิจกรรมนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ แล้ว ยังมีกิจกรรม Workshop ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างอาชีพและสร้างความมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนา Soft power ไทย สู่สายตาต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในงาน ผ่านกิจกรรม ดังนี้ ✨✨

📌 โดย ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ภายในงาน มีกิจกรรม Workshop & Showcase (R U Ready) ดังนี้
1. เวลา 99.00-10.00 น. : ทำพวงกุญแจจากผักตบชวา จากวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย โดยมหาวิทยาลัยพะเยา 🎀⭐
2. เวลา 11.00-12.00 น. : การทำเค้กเลเยอร์สับปะรด จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดบ้านโนนสง่า โดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี 🍰⭐

📌 โดย ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ภายในงาน มีกิจกรรม Workshop & Showcase (R U Ready) ดังนี้

1. เวลา 09.00 – 10.00 น. workshop การผสมสารสกัดเนียมหอมจากธรรมชาติ
เผื่อความผ่อนคลาย 🌸🧴💝 จากบริษัท เลิฟลี่ แพนท์ จำกัด สารสกัดเนียมหอมธรรมชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. 11.00 – 12.00 น. showcase ไอครีมจากผักผลไม้ของสะเมิง 🍦🍨 จากวิสาหกิจชุมชนสะเมิงออร์แกนิค จ.เชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการภายใต้โครงการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 


เขียนโดย : น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ketsarat.w@mhesi.go.th