ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP  107

คำสำคัญ : scipark  โรงงาน  อาหาร  

ข้อมูลโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหาร STEP


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

ข้อมูลเครื่อมือ และรายละเอียดโรงงานต้นแบบ (Food Fabrication Pilot plat) มีการ upate ลงในระบบ stdb แล้ว สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร | โรงงานต้นแบบ (mhesi.go.th) ครับ มีเครื่องมือในระบบ 105 รายการ และสามารถจองใช้ผ่านระบบได้ครับ 

เขียนโดย วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ