21 วิธีในการเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทบทวนทุกเช้าให้เป็นนิสัยให้กลายเป็นบุคลิก (สรุปเนื้อหาหนังสือ Eat That Frog)  70

คำสำคัญ : การพัฒนาตนเอง  skill    

21 วิธีในการเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งทบทวนทุกเช้าให้เป็นนิสัยให้กลายเป็นบุคลิก
สรุปเนื้อหาหนังสือ Eat That Frog!

Eat That Frog! กินกบตัวนั้นซะ!

ผู้แต่ง: Brian Tracy

 

1) ตั้งเป้าหมายกำหนดเส้นตาย

2) วางแผนทุกวันไว้ล่วงหน้าช่วยลดเวลา

3) ใช้แผน 80/20 ให้เวลากับสิ่งสำคัญ

4) พิจารณากับผลที่จะตามมาพิจารณางานที่เราทำได้ดีและมีผลกับตัวเรา

5) ฝึกวิธีจัดทำดับความสำคัญของงาน

6) เน้นหัวใจของงาน

7) อะไรคือสิ่งสำคัญเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ใน1 วันลดระยะเวลาให้สิ่งที่สำคัญ

8) เตรียมพร้อมวางแผน

9) ทำการบ้านของคุณเรียนรู้ต่อเนื่อง soft skill

10) ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอำนาจสู่ความสำเร็จ

11) มองหาตัวเหนี่ยวรั้งบรรเทาหรือเบาบางลงเช่นการแจ้งเตือน

12) เดินตามถังน้ำมันทีละใบ แบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆค่อยๆทำทีละชิ้น

13) สร้างแรงกดดันให้กับตัวเอง

14) เพิ่มอำนาจส่วนตัวให้สูงสุด ทำงานในช่วงเวลานั้น

15) กระตุ้นตัวเองในการลงมือทำมองหาอุปสรรคในทุกปัญหา

16) ฝึกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งให้สร้างสรรค์

17) ทำงานที่ยากที่สุดก่อน และทำจนเสร็จ

18) แบ่งงานใหญ่ให้ย่อย และเริ่มทำทีละชิ้น

19) สร้างเวลาชิ้นโต

20) สร้างสำนึกในความเร่งรีบ ทำได้เร็วและดี

21) ทำงานทุกอย่างทีละอย่าง
 

แหล่งที่มา : https://youtu.be/K1K3guMf3fc?si=tx0PhDR8am7-nTDl 


เขียนโดย : นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : janejira.p@mhesi.go.th

สรุปให้เป็นข้อๆดีมากเลยครับ เดียคงต้องไปตามอ่านบ้างแล้วครับ 

เขียนโดย นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่

น่าเอามาทำเป็น Check list ไว้สำหรับตัวเองเลยค่ะว่าทุกวันนี้เราบรรลุไปกี่ข้อแล้ว

เขียนโดย น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน

ฟังคลิปตามไปด้วย ช่วยให้เห็นภาพตัวอย่างและเข้าใจมากขึ้นค่ะ :)

เขียนโดย น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง