แนวทางการปฏิบัติ PDPA ของ สถาบันอุดมศึกษาไทย  103

คำสำคัญ : pdpa  กฏหมาย  

PDPA เป็นก็หมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ทำอย่างไรให้การเก็บ ใช้ รักษาข้อมูลให้เป็นไปตามหักกฏหมาย ตามไปอ่านทำความเข้าใจกันได้ครับ

 

อีกหนึ่งความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ PDPA จาก ม.หอการค้าไทย


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

หลักการพื้นฐานของ PDPA

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ