Stage of Startup  74

คำสำคัญ : startup  Problem  Solution  Product  Business  Market  

3 ขั้นตอนคร่าวๆ สำหรับการสร้างธุรกิจ Startup เพื่อให้เห็นภาพรวมว่า Startup นั้น จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร 

คือ ขั้นตอนแรก ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นจากการพัฒนาไอเดีย ที่อาจจะมาจากความต้องการแก้ปัญหา Pain Point บางอย่างของผู้คน โดยได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง และมีความต้องการแก้ไข โดยสามารถคิดผลิตภัณฑ์ตั้งต้นที่สามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้

Product Market Fit

ขั้นที่สองจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับตลาดเก็บ Feedback จากลูกค้า และเรียนรู้นำมาปรับปรุงให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นช่วงที่สินค้าติดตลาด

Business Market Fit

หลังจากที่สินค้าติดตลาดแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เน้นการขยายการเติบโตของธุรกิจ เพิ่มทีมงาน ขยายกำลังการผลิตหรือสร้าง Infrastructure ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์โมเดลทางธุรกิจ รวมถึงการหารายได้ในรูปแบบใหม่ๆ อาจจะเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ และช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดึงดูดนักลงทุน และทีมงานให้เข้ามาช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ

ข้อมูลจาก :SET Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ


เขียนโดย : ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sumonrat.r@mhesi.go.th

ดูเป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่เวลาทำงานจริงใช้เวลาเยอะเลยกว่าจะผ่านไปแต่ละขั้นตอนได้ ในแต่ละขั้นตอนมีเครื่องมืออะไรบ้างมาช่วยในการทำงาน

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

การสร้างธุรกิจ Startup ให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ยากกว่า คือ ทำอย่างไรให้ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สามารถหาคำตอบ หรือ พูดคุยหารือได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 4 แห่ง (ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา และ ภาคใต้ จ.สงขลา และโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงาน ของ มจธ. และ ม.บูรพา ใกล้ที่ไหน สามารถเข้าไปหารือได้เลยนะคะ

เขียนโดย น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู