จับกระแส “เทรนด์ธุรกิจ” ปี 2024 ไปทางไหน? สินค้ารักษ์โลก-เพื่อคนสูงวัย และทาสสัตว์เลี้ยง มาแรง!  69

คำสำคัญ : Business  Trend  ธุรกิจ  รายได้เสริม  

ในยุคการแข่งขันที่รุนแรงของ “ธุรกิจไทย” แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่มากนั้น การจับกระแสเทรนด์ผู้บริโภคได้ไว รู้การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น นับเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้เราวางแผนพัฒนาธุรกิจได้ถูกต้องและแม่นยำ นำมาซึ่งยอดขายและรายได้ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจไม่ยากนัก เพราะสิ่งนั้น จะกลายเป็นจุดแข็ง และสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันให้กับเรา

“วันนี้จึงอยากเล่าสู่กันฟังถึง ข้อมูลเทรนด์ที่ยังคงฮิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2023 ละยังคงแรงต่อยอดถึงปี 2024 รวมถึงเทรนด์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจและผู้ที่กำลังมองหาแนวทางการสร้างรายได้เสริมจากงานประจำค่ะ”

สำหรับปี 2024 นี้ เทรนด์สินค้าและบริการไหนบ้าง น่าสนใจ? คงเป็นคำถาม ที่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจลงทุนทำธุรกิจ กำลังหาคำตอบกันอยู่ โดย ล่าสุด finbiz by ttb เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ว่า นอกจาก AI ที่พัฒนาและเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ก็นำมาซึ่ง ทิศทางธุรกิจ ดังนี้ 

  • เทรนด์สินค้ารักษ์โลกนับเป็นเมกะเทรนด์ ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องยึดเป็นหลัก เพราะผู้บริโภคในยุคต่อไปจะไม่ได้คำนึงถึงแค่ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการจะบริโภคสินค้าที่มาจากธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญด้านคุณภาพของชีวิตพนักงานรวมถึงสังคมด้วย สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเสีย ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิล การใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้วัตถุดิบแบบเต็มประสิทธิภาพ การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม สวัสดิการพนักงาน รวมถึงการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
  • เทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพ โดยสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจคือ ส่วนประกอบของสินค้าและบริการ จะต้องไม่ก่อโทษต่อร่างกาย มีสุขอนามัย ความสะอาด เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่ออกแบบให้เวลาเปิดออกรับประทานจะต้องลดสัมผัสให้น้อยที่สุด รวมไปถึงขั้นตอนการซื้อขายสินค้าและบริการ จะต้องลดการปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริการด้านสุขภาพ หรือทำธุรกิจที่มีการกระตุ้นให้ผู้คนใส่ใจสุขภาพ เช่น การออกแบบการตลาดให้มีการออกกำลังกายเก็บแต้ม เป็นต้น
  • เทรนด์ Aging Societies จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่มากกว่าอายุเฉลี่ยของประชากรโลก ขณะเดียวกัน “คนแก่” ของประเทศไทย ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบในยุคก่อน มีศักยภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย มีการดูแลตัวเองอย่างดี ฉะนั้น สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการในหลายรูปแบบ
  • เทรนด์ “ความจางลงของช่องว่างระหว่าง Gen” ในยุคหนึ่งที่การตลาด หรือการทำกิจการใดๆ อาจจะต้องคำนึงถึง Generation ของผู้รับบริการว่ามีแนวคิดอย่างไร แต่สิ่งเหล่านี้กำลังลดลงเรื่อยๆ โดยผู้คนมีความกล้าและมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตามกระแสสังคม หรือความคิดแบบรวมหมู่  ดังนั้น สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของธุรกิจ เป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง และต้องทราบว่าลูกค้าเป้าหมายหลักมีลักษณะเป็นอย่างไร และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพื่อให้ธุรกิจ หรือแบรนด์ของเรามีตัวตน หรือมีลักษณะเฉพาะ
  • เทรนด์ความปลอดภัยจากการใช้ AI ผลต่อมนุษย์ AI ที่มีการพัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งเห็นประโยชน์  แต่ด้วยความฉลาดของ AI จนในอนาคตอันใกล้อาจมีความสามารถใกล้เคียงหรือมากกว่ามนุษย์ในทักษะบางด้าน ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบในการพัฒนา เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อข้อมูล และไม่ให้ก้าวล้ำเขตความสามารถและความปลอดภัยของมนุษย์ สิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ การใช้ AI ในธุรกิจ หรือการติดต่อกับลูกค้า จะต้องให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะปลอดภัย รวมถึงการใช้ AI จะไม่ทำให้เกิดการเลิกจ้างหรือไปละเมิดสิทธิบางอย่างของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  • เทรนด์ “Pet Parents” ต่อเนื่องจากทาสหมา ทาสแมว นอกจากสัตว์เลี้ยงธรรมดาอย่าง สุนัข แมว ที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้ว ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่เงียบๆ ไม่ค่อยส่งเสียงรบกวน หรือกลุ่มสัตว์แปลก อย่างนกต่างๆ ก็ยังจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และการขยายตัวของการแพทย์แบบ Exotic Pet เช่น หนู กระต่าย ชินชิล่า แพรี่ด็อก เต่า กบ นกแก้ว มาคอว์ นกยูง ปลาสวยงาม เป็นต้น โดยสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ คือ การจัดรูปแบบบริการให้รองรับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลูกเล่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อาหาร และของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง บริการดูแลสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความมีสุขอนามัยให้ผู้เลี้ยงสัตว์ โดยการรองรับลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงต้องดำเนินการให้ถูกหลักสุขอนามัย และไม่ทำให้รบกวนลูกค้าที่อาจไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยง

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.ttbbank.com/th/fin-biz/general-business/business-management/km-trend2024


เขียนโดย : น.ส.รชนิศ  ศรีวิชัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : rachanis.s@mhesi.go.th

ข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มโครงการที่หน่วยงานอื่นขอสนับสนุนเรามาได้ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยส่วนตัวผู้คอมเมนท์สนใจเรื่องสินค้าสุขภาพ ที่มีกลุ่มเป้าหมายจาก Aging Societies มากๆ เพราะกำลังจะมาถึงตัวในไม่ช้าค่ะ 555

เขียนโดย น.ส.ชัชฎาพร  มีศรี