แนวคิดพื้นฐานในการกำหนดคำถามให้กับ AI  67

คำสำคัญ : AI  prompt  chatGPT  

โลกของ AI เข้ามาใกล้เรามากขึ้น จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ผมไปได้บทความเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการตั้งคำถาม หรือ ที่เรียนกว่า Prompt engineering is the art of communicating with a generative large language model

มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

เวอร์ชั่นภาษาไทย


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th