โครงการด้าน ววน. เพื่อการพัฒนาศักยภาพจังหวัด  112

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  

เชิญชวน อว.ส่วนหน้าทุกจังหวัดในการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อการพัฒนาจังหวัด ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการใช้ประโยชน์ ววน. ในะดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2568-2570

 

ข่าวการจัดประชุม อว.ส่วนหน้า  วันที่ 4 เม.ย.65

“เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เผยแพร่: 4 เม.ย. 2566 13:11 ปรับปรุง: 4 เม.ย. 2566 13:11 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“เอนก”ถกอว.ส่วนหน้าย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้...
www.dailynews.co.th

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th