บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   80

คำสำคัญ : วว.  อาหาร  โรงงาน  สมุนไพร  เกษตร  

วว. หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด อว. มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการฐาน วทน. โดยมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งห้องปปฏิบัติการในการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ มีโรงงานต้นแบบให้บริการกับผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าเพื่อการทดลองตลาด ทั้งด้าน เกษตร อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอางค์

ไปทำความรู้จักบริหารของ วว.


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Innovation ecosystem ของเทคโนธานี เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี