บล๊อกที่เกี่ยวกับ "s-curve" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (อุตสาหกรรม 10 S-curve) 08/02/2567 109 น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง s-curve  อุตสาหกรรมใหม่  food  Robotics