บล๊อกที่เกี่ยวกับ "cbam" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 CBAM การตรวจสอบปริมาณคาร์บอนจากสินค้า 17/12/2566 88 นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ cbam  carbon  credit  คาร์บอน