บล๊อกที่เกี่ยวกับ "Strategicrole" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 Commissioning body สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หมายถึงอะไร 03/03/2567 78 นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ commissioningbody  Proactive  Strategicrole  scipark