บล๊อกที่เกี่ยวกับ "CompetitiveAdvantage" จำนวน 1 บล๊อก
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่เขียน อ่าน เขียนโดย คำสำคัญ
1 VRIO 22/02/2567 47 เอสา  เวศกิจกุล VRIO;  CompetitiveAdvantage