ยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  125

คำสำคัญ : softpower  นโยบาย  ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป้นนโยบายที่ดี เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในความหลากหลายของวัฒนธรรม คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ เหลือแต่การวางระบบการพัฒนาให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ก็จะทำให้ SoftPower THAILAND ไปไกลทั่วโลก
มาร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนา กันครับ

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th