รายงานสรุปการจัดงาน TechnoMart2023  58

คำสำคัญ : tnm  เทคโนโลยี  

รายงาานสรุปการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย หรือ TechnoMart2023


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th