International Business Support Center (BSC), OSAKA  83

คำสำคัญ : International_Business_Support_Center  Osaka  

International Business Support Center (BSC)

เป็นศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการที่บริหารงานโดย Osaka Business Development Agency


เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน Startup SME ในการจัดงานนิทรรศการที่จัดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่การเตรียมการก่อนนิทรรศการ

ไปจนถึงการติดตามผลหลังนิทรรศการ    นอกจากนี้ OBDA ยังร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศในการช่วยเหลือ SMEs ในโอซาก้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการสร้างโอกาส

สำหรับ SMEs ในการประชุมทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศผ่านการประชุมทางธุรกิจและการเจรจาธุรกิจ

 


ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจของโอซาก้า
เรามีฐานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุน SMEs ในโอซาก้าในธุรกิจระหว่างประเทศของพวกเขา ด้วยความร่วมมือกับผู้รับเหมาช่วงในพื้นที่ โต๊ะทำงานในต่างประเทศ

ของเราให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการสนับสนุนนอกสถานที่ และเตรียมรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่รับสมัคร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยงานในเครือข่าย ดังนี้

การสนับสนุนธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้
สำนักงานในเซี่ยงไฮ้ของเรา ช่วยเหลือ SMEs ในโอซาก้าที่ทำธุรกิจในประเทศจีนโดยแนะนำบริษัทจีน วิเคราะห์ตลาด และให้ข้อมูลให้การสนับสนุนไม่เพียง

แต่สำหรับการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ แต่ยังสำหรับความต้องการอื่นๆ ที่หลากหลายในจีนตะวันออกเป็นหลัก (เซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง

และภูมิภาคใกล้เคียง)

 

MOBIO (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ Monodzukuri เมืองโอซาก้า)


MOBIO เป็นฐานการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับ SMEs ในจังหวัดโอซาก้า มีห้องนิทรรศการถาวรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และให้การสนับสนุน

ที่หลากหลายในรูปแบบของการจับคู่ การพัฒนาช่องทางการขาย การให้คำปรึกษาด้านการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และการสัมมนา

 


MyDome OSAKA

MyDome OSAKA เป็นหอนิทรรศการในเมืองที่ตั้งอยู่ในใจกลางโอซาก้าโดยมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการขนาด 5,000 ตารางเมตร โดยสามารถใช้เป็นสถานที่

สำหรับนิทรรศการและการประชุมทางธุรกิจไม่เพียงแต่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งานแสดงสินค้า ฯลฯ

Sansokan (Startup Visa Application Support Desk)


Sansokan (ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจโอซาก้า) เป็นศูนย์สนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับ Start up และ SMEs มีการจัดสัมมนาและบริการให้คำปรึกษาประเภทต่างๆ

เป็นประจำ ส่วนสนับสนุนสำหรับผู้ก่อตั้งนานาชาติซึ่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเริ่มต้นและการสนับสนุนการสมัครก็ตั้งอยู่ใน Sansokan เช่นกัน


  


เขียนโดย : นายทินกร  รสรื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tinnakorn.r@mhesi.go.th

Sansokan (ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจโอซาก้า) มีความเหมือนหรือแตกต่างกับ UBI อย่างไรบ้าง

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

Sansokan (ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจโอซาก้า) มีความต่างกับ UBI ที่มี Facility ต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ครับ พี่เอก เช่น มี องค์ประกอบของ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติและส่วนของหอนิทรรศการ (MyDome OSAKA) ซึ่งเป็นส่วนในการต่อยอดทางการตลาดและพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ โดยทาง UBI กำลังพัฒนาส่วนนี้จากกำลังที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน ที่เชื่อมต่อกับงานแสดงต่างๆ ของทั้ง อว. และของ กปว. เช่นงาน อว.แฟร์ , TecnnoMart , งานกาดจริงใจ ที่ UBI เข้าร่วมแสดงผลงาน รวมถึงการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลธุรกิจ Online ให้เหมือนกับ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ Monodzukuri เมืองโอซาก้า โดยกำลังพัฒนาแนวทางการทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เช่นกันครับ 

เขียนโดย นายทินกร  รสรื่น