4 ทักษะสำคัญของคนรุ่นดิจิทัล  56

คำสำคัญ : #ดิจิทัล    

4 ทักษะสำคัญของคนรุ่นดิจิทัล

1. ทักษะการใช้เทคโนโลยี ด้วยความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำทั้งเรื่องงานและชีวิตประจำวันต่าง ๆ การทำงานและการทำธุรกิจ การค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค การชำระเงิน การเข้าสื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้เพิ่มเติม การสั่งอาหาร การเดินทาง ความบันเทิง และการใช้แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์มต่าง ๆ

2. ความยืดหยุ่น Resilience and Adaptability การต้องเรียนรู้เพื่อธุรกิจอยู่รอดและไปต่อให้ได้ การปรับสภาพเดิมของการทำงานแบบเก่า หรือการขายของแบบดั้งเดิมมาเป็นออนไลน์ การใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่แตกต่างและเพิ่มเติมจากเดิม วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ Entrepreneurial Mindset ก็ปลุกทุกคนให้มีความมุ่งมั่น เรียนรู้จากความล้มเหลว และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน

3. การมีวินัยต่อตนเอง เพื่อไม่ให้ติดอยู่กับเครื่องมือดิจิทัลทั้งวันโดยที่ไม่ได้มีผลลัพธ์ของงาน การที่ต้อง work from home แต่งานต้องเสร็จตามเวลาที่กำหนด การมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และงานที่ต้องทำให้เสร็จ การสร้าง Timeline และแผนงานเองทั้งเรื่องการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และต้องปรับใช้กับโครงสร้างเดิมให้ได้

4. มี Global Mindset การเรียนรู้ที่มีมากมายในโลกอินเตอร์เน็ตทำให้เปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเสิร์ชหาข้อมูลซึ่งจะทำได้มากยิ่งขึ้นถ้ามีทักษะเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาต่างชาติอื่น ๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้ง่ายจากสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์


เขียนโดย : นายเมธี  ลิมนิยกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : mathee@most.go.th

น่าอ่านมากๆ เลยค่ะ ที่ชอบที่สุดคือ ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 ความยืดหยุ่น และไมน์เซ็ท ที่เปิดโลกทัศน์ เพราะในการที่เราจะให้ธุรกิจ ของเราอยู่รอดต่อไปได้ เห็นด้วยจริงๆ ค่ะว่าการคิดเชิงบวกแใละการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน ความยืดหยุ่นในการเปิดรับทักษะต่างๆ ที่จะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จได้ แล้วเป็นบทความที่สรุปไว้ได้กระชับ รู้สึกว่าสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตการทำงานจริงของพวกเราได้ด้วยค่ะ

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล

ได้ทบทวนตัวเองจากบล็อกนี้เลยครับ รู้สึกตัวเองยังขาดหลายข้อเลย คงต้องพัฒนาตัวเองหนักๆเลยครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

เขียนโดย นายปรเมษฐ์  สีเขียวแก่

คนรุ่นดิจิทัลเป็นคนที่ทันสมัย ดูแอคทีฟตลอดเวลา สามารถทำงานได้ทุกที่ แต่บางครั้ง ความเป็นดิจิทัล ก็ทำให้ชีวิตวุ่นวายมากยิ่งขึ้น เช่นการตรวจงานก็ต้องมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการตรวจงานที่สามารถเปิดดูงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่สำคัญ ค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นดิจิทัล 

เขียนโดย นางพงศ์ภรณ์  วิลเฮลมี