ทำความรู้จัก ปส. และ สทน.  95

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  รังสี  นิวเคลีย์  

KM อว.ส่วนหน้าครั้งที่ 3 คร้งนี้มาทำความรู้จัก ปส. และ สทน. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ปรมาณู และ นิวเคลีย์ ซึ่งหลายท่านอาจจะดูว่าไกลตัว 

แต่เรื่องนิวเคลียร์ หรือพลังงาน เป็นเรื่องใกล้ตัว


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th