“มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY) ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่  58

คำสำคัญ : มากาด  มาจอย    

กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ได้จัดแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ MHESI Innovation Fair @Jingjia Market ภายใต้ธีม “มากาด มาจอย ครั้งที่ 2” (Ma-Kad Ma-JOY)  ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ (Jingjai Market Chiang Mai) เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผลิตภัณฑ์ผลงานของชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับด้วยองค์ความรู้ทางด้าน วทน. ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของ กปว. มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ทั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าฟูซิลี่ถั่ว 3 สี เดอะคริกเก็ต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าปลอดกลูเตนที่มีการผสมผงจิ้งหรีด เพื่อเพิ่มโปรตีนและไฟเบอร์ให้แก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบไผ่ LAETEที่ถูกพัฒนาโดยใช้ Encapsulation Technologyเพื่อป้องกัน และเพิ่มเสถียรภาพในการปลดปล่อยสารสำคัญจากใบไผ่ ผลิตภัณฑ์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดแปรรูป บ้านโนนสง่า และผลิตภัณฑ์จากภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาบกล้วยเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแบรนด์กัทลี (Kattalee) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

 

 


เขียนโดย : จตุรพร  วิศนุนาถนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jaturaporn.wis@gmail.com