จุดพลังศักยภาพของประเทศไทย เป็น 1 ในภูมิภาค  53

คำสำคัญ : จุดพลัง  รวมใจ  ไทยเป็นที่หนึ่ง  

IGNITE  THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นที่หนึ่ง

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

จุดพลังศักยภาพของประเทศไทย เป็น 1 ในภูมิภาค

ประเทศไทยเรามีขนาดเป็นที่ 50 ของโลก แต่เรามีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เลี้ยงคนไทย 1 ใน 3 ของประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ 2.3 ล้านล้านบาท แล้วจะเติบโตใน 4 ปีข้างหน้าและจะโตได้อีก การท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เรามี ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต = สยามเมืองยิ้ม

4 มาตรการยกระดับการท่องเที่ยว 

            1. เมืองทุกเมืองคือเมืองท่องเที่ยว ยกระดับ Soft Power ทุกจังหวัดทั้งเมืองหลัก เมืองรอง ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยว เฟ้นหา soft power เพื่อหา ‘เสน่ห์’ของประเทศไทยงานเทศกาล งานศิลปะ งานภาพยนตร์ คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า วัฒนธรรม งานประชุมระดับนานาชาติ อาหาร กีฬา ศิลปะป้องกันตัว  

          2. ประเทศไทยจะไม่หลับใหล เราจะมีงานเทศกาลงานคอนเสิร์ต งานศิลปะ งานแสดงสินค้าในประเทศไทยตลอดทั้งปี สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ นำเงินลงทุนหลัก‘แสนล้าน’

            3. ผลักดันการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลาง

     ONE VISA FREE YOUR DESTINATION 

     FREE VISA ให้นักท่องเที่ยว จีน คาซักสถาน อินเดีย และไต้หวัน 

     เปิดปะตูนักท่องเที่ยว 2900 ล้านคน

            4. แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว

     เวลาเปิดสถานบริการ

     ปรับเปลี่ยนเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     สนับสนุนการเฉลิมฉลองในสนามกีฬา      

ให้ประเทศไทยเป็น Homestay ของคนทั่วโลก สินค้า OTOP ภาคท่องเที่ยว ภาคบริการ ร้านอาหาร ภาคขนส่ง เปิดประตูรับเงินสดส่งตรงถึงมือทุกคน 

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1ทางการแพทย์และสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงต้องผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้ไประดับโลกโดย3เหตุผล ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นเลิศทางการแพทย์มีชื่อเสียงระดับโลก world class

          1.สถานพยาบาลระดับ world class

          2.บุคลากรมีความสามารถเป็นที่ยอมรับ

          3.ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล

มาตรการทั้งหมดจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็น Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระบบพยาบาลชั้นเลิศสำหรับคนไทย กลายเป็นจุดขายนำเงินเข้าประเทศ

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ทางเกษตรกรรม และอาหาร

บนเวทีโลก ประเทศไทย = เกษตรกรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว(ต้องมีเงินในกระเป๋าด้วย) จะต้องทำให้วัตถุดิบดี เข้าถึงได้ตลอดปี นอกจากนี้อาหารไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก อาหารไทยอร่อยติดอันดับโลก ร้านอาหารที่ได้รับเลือก bib gourmand  196 ร้าน Michelin star 35 ร้าน สร้าง value ให้อาหารไทยเพิ่มขึ้น

1. ยกระกับการเป็นเมืองแห่งอาหารโลก‘ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋ามีเงิน’ ให้กลายเป็น ครัวของโลก

2. ยกระดับส่งเสริมเกษตรกรไทย

                    - ขยายแหล่งชลประทาน 40 ล้านไร่

                    - บริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง

                    - ดูแลการเพาะปลูก

                    - ลดผลกระทบทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ทางกลางการบิน

ประเทศไทยมีจุดแข็งทางภูมิศาสตร์มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางคมมาคม และขนส่งประชากรในประเทศไทย กำลังเติบโตขึ้น ติด top 5 ของโลก 280 ล้านคนผู้คนสามารถมาอาศัย มาเที่ยว มาทำงาน ในทุกระดับราคาที่เลือกได้ ไม่ว่าจะร้านอาหาร street food ร้านอาหาร Michelin ที่พักหลากหลายศูนย์กลางการท่องเที่ยว การแพทย์ และ สุขภาพ อาหารและเกษตรกรรม

-ประเทศไทยมีศักยภาพสนามบินพร้อมจะขยายเป็น hub ให้สายการบินทั้งไทยและต่างชาติสามารถเข้ามาสร้าง homebase ในประเทศไทย

-ประเทศไทยเหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเปลี่ยนให้ไทยเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงของภูมิภาค เพิ่มศักยภาพการบริการ สร้างระบบขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ปรับปรุงอาคารโดยสารให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ขยายโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เป็นจุดแวะพักได้นานขึ้น ยกระดับการบริการภาคพื้น เชื่อมต่อไปยังเมืองรองประเทศรอบข้าง

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ทางการขนส่ง

เพิ่มศักยภาพระบบคมมาคมอื่นๆใน และนอกประเทศ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็ก ขยายถนนหลักถนนรอง ในปี 2050 ขยาย Motorway 10 เท่า จาก 250 กม. เป็นเกือบ 2,500 กม.

- ขยายทางหลวงแผ่นดิน 4 เลน จาก 20,000 กม. ให้เป็น 23,000 กม. ครอบคลุมเหนือจรดใต้ ขยายระบบราง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2030 เพิ่มระยะทาง รถไฟฟ้ารางคู่ อีก 2,000 กม. เป็น 5,500 กม. ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมต่อ ไทย จีน มาเลเซียใต้ รถไฟฟ้า กรุงเทพฯ และภูมิภาค มีระยะทางเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า ครอบคลุม เส้นทางเกือบ 700 กม รถไฟฟ้า ความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน เชื่อมชายแดนหนองคาย

- เชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึก ขยายท่าเรือ น้าลึกแหลมฉบัง ส่งสินค้าอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอาการ LANDBRIDGE Mega Projectคือโอกาสของคนไทย คืออำนาจต่อรองในเวทีโลก

- ยกระดับการทำงานด้วย one stop service  แก้ไขระบบราชการ แก้ไขระบบเอกสาร ทำให้การดำเนินงานเกิดขึ้นไว ปรับภาพลักษณ์ของประเทศ

- ระบบคมนาคมที่ดี มีชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านระยะทางใกล้กับศูนย์กลางเศรษฐกิจ คือขุมทรัพย์ ที่จะนำเงินเข้ากระเป๋าคนไทยทุกกลุ่ม

สร้างงาน + สร้างโอกาส + สร้างอนาคต

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต

เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวข้องกับคนไทยนับล้าน เปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EVสู่ยอดจองรถ EV ที่ถล่มทลายในมอเตอร์โชว์ 2566  40%

**เรามีความต้องการรถ EV ในประเทศ และมีศักยภาพในการส่งออก เราต้องรักษาตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์ No.1ของภูมิภาค**

-ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทาน เป็น ECOSYSTEA ในประเทศ

ได้แก่ แบตเตอรี่  ชิ้นส่วน Software Hardware ยางรถ สถานีชาร์จ และ Recycle               

-สนับสนุนค่ายรถญี่ปุ่นให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เครื่องยนต์สันดาปภายใน ICE เครื่องยนต์ Hybrid HEV และรถยนต์ไฟฟ้า EV = รถยนต์แห่งอนาคตอื่นๆ (Hydrogen)

โดยภายใน 4 ปีของรัฐบาลมีเป้าหมาย เรื่องแผนการลงทุน 1 ล้านล้านบาท

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล

การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สร้างพื้นที่ไว้รองรับมหาเศรษฐีเทคโนโลยีในอนาคต ประเทศไทยเรามีนักพัฒนาซอฟต์แวร์กว่า 3ล้านคน และคนไทยจบคณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทุกปี

-กองทุน Matching Fund เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ Start – up สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ขยาย Start และเป็น Unicorn ของประเทศไทย

-ดึงดูดการลงทุน คนไทยทั่วโลกกลับเข้ามาพัฒนาประเทศ ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ นำผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาถ่ายทอดความรู้สู่คนไทย บุคลากรในอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างรวดเร็ว คนไทยเข้าถึงงานหลังเรียนจบทันที มีรายได้สูงได้รับการยอมรับ

จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1ทางการเงิน

เป้าหมายอุตสาหกรรมทั้งหมดจะเติบโตขึ้นได้ จะต้องมีความแข็งแกร่งทางระบบการเงิน ประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียล้วนเป็นประเทศขนาดเล็ก ประเทศไทยมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับการลงทุนของสถาบันการเงิน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เดินหน้าปลดล็อคข้อจำกัดของกฎหมายเทคโนโลยี เดินหน้าปลดล็อคข้อจำกัดด้านภาษี ดึงดูดสถาบันการเงินทุกรูปแบบให้มาตั้งสำนักงานในประเทศไทย  เช่น กองทุน ธนาคารระดับโลก Hedge fund Venture Capital และPrivate Equity

****ประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด กลายเป็น Wall Street แห่ง ASEAN****

การเงินแห่งอนาคต Digital Asset ใช้ระบบ Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐาน แปลงสินทรัพย์เป็นรูปแบบ Digital Asset เข้าถึงระบบการเงินที่มีต้นทุนต่ำทำธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้น ออกกฎหมายรับรองสิทธิ Digital Asset Carbon Credit เทรนด์ใหม่ของสิ่งแวดล้อมมลพิษ และปัญหาโลกร้อน ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกมากมาย ผลิต Carbon Credit ได้มหาศาล เปลี่ยนวิธีการทำเกษตรกรรม ตั้งศูนย์ซื้อ-ขาย Carbon Credit ของภูมิภาคในประเทศไทย ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย ลดต้นทุนสินค้าส่งออก ทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันในเวทีโลกได้

 การจะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้นั้น มีเป้าหมายอย่างเดียวคงไม่พอ การเป็นศูนย์กลางต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน เป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาทางสังคมด้วยกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐ (Transparency) โครงสร้างพื้นที่ฐานที่จับต้องได้ และทางสังคมจะต้องมีการปรับปรุงด้วย และรัฐบาลจะอัปเกรดระบบงานของรัฐทั้งหมดขึ้นระบบ Cloud เพื่อให้บริการประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น และจะทำระบบ Application SDK มาตรฐานของรัฐ เปิดให้ทั้งภาคประชาชน และเอกชนเข้าใช้งานได้ Digital Wallet เองก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของรัฐนี้ ซึ่งอาจจะได้เห็น Start Up ใหม่ ๆ เกิดขึ้นจากการใช้บริการจากภาครัฐและรัฐบาลจะให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกัน (Equality) ทั้งเพศสภาพ การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล รองรับทั้งผู้สูงวัย ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง (Soft Power) พร้อมต่อยอด เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้ โดยไม่ละเลยอัตลักษณ์และตัวตน จนสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง โอกาสทางการศึกษา (Education) ที่จะต้องได้รับการพัฒนา โดยรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานเปิดช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆสร้างกลไกที่เอื้อให้เอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนา Content การทำ Play-based learning พร้อมทั้งผลักดันเด็กไทยอ่านภาษาอังกฤษต่อยอดภาษาต่างประเทศได้ด้วย ไปจนถึงประเทศ ความปลอดภัย (Safe & Security) สังคมต้องปราศจากอาชญากรรม และยาเสพติดทุกรูปแบบ ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และ พลังงานสะอาด (Green Society) ประชาชนและภาคธุรกิจจะต้องเข้าถึงพลังงานสะอาดและราคาถูก

 

ที่มา : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


เขียนโดย : ดร.สุมนรัตน์  ริยาพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sumonrat.r@mhesi.go.th