เทคนิคการเขียน Prompt สู่การใช้ chatGPT อย่างมีประสิทธิภาพ   86

คำสำคัญ : prompt  ai  

วันนี้เอาเทคนิคการเขียน prompt เพื่อใช้ในการตั้งคำถามใน chatGPT ที่เป็น AI ระดับโลก เพื่อให้สามารถหาคำตอบได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ

- Prompt 101


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

สอนใช้งาน Canva ใน ChatGPT ฉบับละเอียดยิบ 🤖

โคตรง่าย เด็กประถมก็ทำได้

เสกงานตามบรีฟได้ใน 1 วินาที 🚀

กราฟิก สายขี้เกียจ อู้งาน ต้องรู้!! 

 

https://www.facebook.com/61550207495449/posts/122126442020006916/?mibextid=K8Wfd2

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ