การเติบโตของธุรกิจ Business Growth  46

คำสำคัญ : Business  Growth  

การเติบโตของธุรกิจ Business Growth

1. Startup Stage

Stageนี้ สามารถเปรียบได้กับช่วง Introduction ที่ธุรกิจจะถูกพัฒนาและลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้แบรนด์ติดตลาดและเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเป้าหมายหลักของสStartup แต่ละรายคือการอยู่รอดและสามารถโตขึ้นไป Stageถัดไปได้ โดยมีความท้าทายหลักคือการสร้างการรับรู้ของแบรนด์และความเชื่อมั่นของสินค้าต่อผู้บริโภค ว่าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า วิธีที่จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้สามารถรับรู้การมีอยู่ของแบรนด์ แบรนด์อาจใช้วิธีนำเสนอ 4Cs (Customer needs, Cost, Communication, Convenience) ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการตัดสินใจและเปรียบเทียบได้

2. Growth stage

Stageนี้ ธุรกิจ Startupจะเริ่มรู้สึกตื่นตัวและตื่นเต้นกับการเติบโตเป็นพิเศษ เนื่องจากสินค้าได้กลายเป็นที่นิยมและสามารถทำยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาพร้อมกันกับความท้าทายด้านการลงทุนที่เนื่องมาจากโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงเริ่มคิดถึงความเสี่ยงที่จะดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในเงินทุนที่จำกัด เพราะขณะเดียวกัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คู่แข่งจะเริ่มเห็นความมาแรงของแบรนด์เรา และจัดทำโปรโมชันเพื่อเรียกส่วนแบ่งการตลาดกลับไป ใน Growth Stage นี้ เราอาจถือโอกาสพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้น จัดทำโปรโมชันที่น่าสนใจ เช่น การ Cross-Selling เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า หรือการรวบรวมรีวิวประสบการณ์ของลูกค้าจากการซื้อขายใน Startup Stage เพื่อมานำเสนอลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ได้

3. Maturity Stage

Stageนี้ ธุรกิจเริ่มมีความมั่นคงและมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น การขายยังทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่รวดเร็วและหวือหวาเท่า Growth Stage เจ้าของแบรนด์หรือผู้บริหารไม่ต้องลงมือทำงานเองแต่มีพนักงานที่รับผิดชอบงาน ผู้บริหารสามารถไปโฟกัสที่การขยายธุรกิจได้มากขึ้น ความท้าทายของ Maturity Stage คือการรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้เพราะอย่าลืมว่ามีแบรนด์คู่แข่งใหม่กับสินค้าใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ในระยะนี้ ธุรกิจควรมองหาตลาดใหม่ๆ รู้จักลงทุนกับนวัตกรรม รวมไปถึงหาพนักงานเก่ง ๆ มาพัฒนาสินค้าตัวใหม่และบริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

4. Renewal/Decline Stage

Stageนี้ เป็นช่วงเวลาที่คนภายในอาจไม่ได้ระวังตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะคิดว่าธุรกิจอยู่ในจุดที่มั่นคงอยู่ตัวแล้ว จนหยุดมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจ ความผิดพลาดนี้ทำให้ธุรกิจเข้าสู่ช่วงถดถอยที่ยอดขายลดลงเรื่อย ๆ จากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามการแข่งขันที่สูงขึ้น ใน Decline Stage นี้ ธุรกิจสามารถเอาผลกำไรที่ได้จาก Maturity Stage มาลงทุนการวิจัยและพัฒนา หรือแม้แต่สำรวจหาทางจับมือกับแบรนด์อื่น ๆ เพื่อจัดโปรโมชันร่วมกันได้ ไม่อย่างนั้นทางแบรนด์ก็ต้องเร่งหาทางระบายขายสินค้าออกไปให้ได้เร็วที่สุด โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์ให้มาซื้อซ้ำ หรือจัดโปรโมชันลดราคา เป็นต้น

หากเราต้องการให้ธุรกิจ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โปรดติดตามตอนต่อไป กับ 6 กลยุทธ์สร้างแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ้างอิงจาก https://adaddictth.com/knowledge/Business-Growth


เขียนโดย : น.ส.พรทิพย์  เพิ่มวรัญญู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pronthip.p@mhesi.go.th