"5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset"  77

คำสำคัญ : การพัฒนาตนเอง  growthmindset  

"5 ขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset"

1. รับรู้เสียง/คำพูดลบในหัว
เวลาที่เราจะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะมีเสียงภายในหรือมีคำพูดในหัวของเรามาเตือนเรา เช่น เธอแน่ใจใช่ไหม เธอจะทำได้จริงหรือ มันเสี่ยงนะ แล้วถ้าผิดพลาดล่ะ คนอื่นจะมองเธอว่าอย่างไร เป็นต้น กลไกเตือนนี้มาจาก Fixed Mindset ของเรา เราแค่รับรู้และยอมรับว่ามี Fixed Mindset และรับรู้ว่าไม่เป็นไรที่มี Fixed Mindset ในเรื่องนั้น ๆ มันมาจากความปรารถนาดีจากภายในของเราที่อยากปกป้องให้เราไม่ทำผิดพลาด แล้วเรามาเสียใจทีหลังค่ะ

2. บอกตัวเองว่าเรามีทางเลือก
เมื่อเรารับรู้ว่าเรามีเสียงภายในที่ฉุดรั้งเราอยู่ ให้เราบอกตัวเองว่าเราเลือกได้ค่ะ เรามี 2 ทางเลือก คือ มองว่าเป็นอุปสรรค หรือมองว่าเป็นความท้าทาย ถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรค เราก็จะตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือไม่ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำนี้ หากเรามองว่าเป็นความท้าทาย เป็นโอกาสให้เราพัฒนาตนเองให้เติบโตมากขึ้น จะทำให้เรามุ่งมั่นพยายาม ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แนวทาง และทำต่อเนื่องจนทำสำเร็จตามที่ตั้งใจ

3. พูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวก
เมื่อเราเลือกความท้าทาย ก็ให้เราพูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวก เช่น

คำพูดลบในหัว: เธอแน่ใจใช่ไหม แล้วถ้าทำไม่ได้ล่ะ

คำพูดเชิงบวก: ฉันไม่มั่นใจนัก แต่ฉันเชื่อว่าฉันเรียนรู้ได้ และฉันจะพยายาม

คำพูดลบในหัว: มันเสี่ยงนะ แล้วถ้าผิดพลาดล่ะ

คำพูดเชิงบวก: คนประสบความสำเร็จทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาด หรือล้มเหลว แต่เขาล้มแล้วลุกเร็วและเดินหน้าไม่หยุดด้วยความพยายามต่างหาก

>> ให้เราพูดเชิงบวก เพื่อให้อีกมุมมองอีกด้านสำหรับเรา เพื่อสนับสนุนให้เราตัดสินใจทีเดินหน้าด้วย Growth Mindset

4. ลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
หัวใจสำคัญของการมี Growth Mindset คือ การลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ สิ่งที่เราไม่มั่นใจหรือกลัว เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ เมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ แรก ๆ เรายังทำได้ไม่ดี เมื่อเราทำซ้ำ ๆ มากพอ เราก็จะเกิดทักษะ ความชำนาญ เราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

5. ตรวจสอบและปรับแผน
พอเราทำไปสักพัก เราทำสิ่งนั้นได้ดีแล้ว ให้เราตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำไปใหม่นี้ ช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายเรามากขึ้นหรือไม่ เราต้องทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือน้อยลง หรือต้องมีทักษะอะไรอีก ซึ่งทักษะใหม่หรือสิ่งใหม่นี้เราอาจไม่ชำนาญ ทำให้มีคำพูดลบในหัวเราอีกก็เป็นไปได้ค่ะ เราก็เริ่มขั้นตอนที่ 1 ของทักษะใหม่ เพื่อพัฒนา Growth Mindset ในทักษะนั้น ๆ

ลองนึกถึงเป้าหมายของท่าน แล้วดูว่าทักษะใดที่ท่านอยากพัฒนา หรือท่านอยากมีพฤติกรรม/การกระทำอะไรใหม่ ๆ แล้วใช้ 5 ขั้นตอนของการพัฒนา Growth Mindset ดูนะคะ 

ที่มา : เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล


เขียนโดย : น.ส.จิณห์นิภา  พลีทอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jinnipa.p@mhesi.go.th

การคุยกับตัวเองในด้านจิตวิทยา ระบุไว้ว่ามีผลต่อความฉลาด มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ แต่ในชีวิตที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจเยอะ บางคนอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองเพื่อถามตัวเองจริงๆ เราควรแบ่งเวลาช่วงหกเดือน หรือปลายปี มาทำทบทวนความคิดตัวเอง หรือ Self Reflection ซึ่งจะจึงช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและรู้ว่าจะไปไหนต่อ

เขียนโดย นายวิทยา  สุวรรณสุข

Growrh mindset เป็นอีกหนึงกระบวนการที่ต้องการฝังในการทำงานของพวกเราขาว กปว. ทุกคน

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ นะคะ เป็นการอธิบายขั้นตอนในการพัฒนาตนเองด้วย Growth mindset ให้เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ และทำให้มีแรงจูงใจให้อยากพัฒนาตนเองมากขึ้นเลยค่ะ ^^


 

เขียนโดย น.ส.วรลักษณ์  เจริญพร
     ขอบคุณมากๆ ค่ะ ที่มาช่วยจุดประกายการพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset ซึ่ง Growth Mindset คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารสร้างได้ โดยคนที่มี Growth Mindset จะกล้าฝ่าฟันเรื่องยาก มองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวต่อไป
    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า กปว. ของเรา มีบุคลากรที่มี Growth Mindset จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น การจัดการภายในกองก็จะลดความขัดแย้งลง ที่สำคัญคือทำให้เกิดความหลากหลายในกองเพราะทุกคนจะพร้อมรับความแตกต่าง
เขียนโดย น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล