ISAN SOUL FESTIVAL  94

คำสำคัญ : อุดรธานี  ปค  อีสาน  soft  power  

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หน.ผตร.อว. พร้อมด้วยนายเมธี ลิมนิยกุล ผปค. รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม ISAN SOUL FESTIVAL : การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์แฟชั่นสิ่งทอ และการเผยแพร่สื่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย สป.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผู้บริหารหน่วยงานจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หน.ผตร.อว. ให้เกียรติมอบประกาศณียบัตรแก่กลุ่มผ้าและสิ่งทอชุมชนและกลุ่มอาหารชุมชน กิจกรรม ISAN SOUL FESTIVAL เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่สร้างรายได้จากสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนด้วย 3F คือ Food -อาหาร, Fashion - แฟชั่น, Film- ภาพยนตร์ นำมาพัฒนาต่อยอดสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ (Identity) บนความแตกต่าง (Difference) สร้างรายได้ในชุมชนท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy
        ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Arts & Craft & Music Street ถนนงานศิลปะ งานออกแบบ งานคราฟต์ ดนตรี ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินอินดี้ และนักศึกษา , ชมดนตรี+การแสดง "ISAN SOUL , การเดินแบบแฟชั่นสิ่งทอ "ISAN SOUL" จากชุมชนโดยนักออกแบบระดับประเทศ , การนำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่น Gastonomy โดย อ.ขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ (Food Stylist นักออกแบบอาหาร) จาก Local สู่ เลอค่า เจ้าของรางวัลระดับโลก Gourmand Awards 17 ปี ซ้อน , เชฟหนุ่ม : วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ จากร้านซาหมวยแอนด์ซันด์ “50 Best discovery” จาก Asia’s 50 best restaurant 2022 และ Michelin guide Thailand 2023
       ในโอกาสนี้ หน.ผตร.อว. ยังได้เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นบรรยากาศของการแต่งกายผ้าไทย-อีสาน-ล้านช้าง และเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการกลุ่มผ้าและสิ่งทอชุมชนและกลุ่มอาหารชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.facebook.com/PR.UDRU 


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th

กิจกรรม ISAN SOUL FESTIVAL การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์แฟชั่นสิ่งทอ และการเผยแพร่สื่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายในงานดูน่าสนใจ มีภาพสวยๆน่าติดตามเพียบเลยค่ะ https://www.facebook.com/photo?fbid=844888360774172&set=pcb.844889930774015
#isansoul #udru #softpower #3F #ราชภัฏอุดร #อุดรธานี #อว #ftcdc

เขียนโดย นางสาวเจนจิรา  ภาประเวช

เป็นงานที่ดูแล้วน่าไปจังเลยค่ะ ขอบคุณที่ถ่ายทอดบรรยากาศให้ได้ร่วมสัมผัสกลิ่นอายของทางภาคอีสานผ่านต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชื่นชอบอยู่แล้วของทางภาคอีสาน จะได้อาศัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม หรือมหกรรม ต่างๆ ของทางเหนือ ให้มีสีสัน และดึงดูด นักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น ค่ะ พี่มัน

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล

งานลักษณะนี้ น่าจะเป็นช่องทางในการนำเสนอผลงานของ กปว. (ยกตัวอย่าง เช่นงานชุมชน +OTOP) ในพื้นที่ภาคอีสาน ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะ ถ้าทางหน่วยงานมีพื้นที่ให้เราร่วมจัดแสดงฯ ทางอีสานจะได้ใช้ช่องทางนี้เผยแพร่ผลงานของ กปว. ต่อไปค่ะ  

เขียนโดย อัญชลี  งอยผาลา